تبلیغات
انجمن اسلامی شهرستان سلسله - الشتر
انجمن اسلامی شهرستان سلسله
نخبه یابی نخبه پروری
به وب انجمن اسلامی شهرستان سلسله خوش امدید در ضمن تسلیت عرض میگوییم داغ بانوی دو عالم را آمدید

تصویری از شهرستان سلسلهآمارهای جمعیتی

هم اکنون الشتر تنها شهر شهرستان سلسله شمرده می‌شود، ولی تا ۱۳۷۲ش نام الشتر به یکی از بخشهای هشت گانة شهرستان خرم آباد اطلاق می‌شد. از ۱۳۷۳ش دهستانهای آن، زیر نام بخش مرکزی شهرستان سلسله از شهرستان خرم آباد جدا شده است (آمارنامه، ۱۳۷۲ش، ۱۶-۱۷، ۱۹). در ۱۳۵۵ش، الشتر ۷۵۱،۵نفر (۰۸۴،۱خانوار) جمعیت داشته است و در سرشماری ۱۳۶۵ش، جمعیت آن به ۱۴۶،۱۴نفر (۴۹۱،۲خانوار) افزایش یافته بود (سرشماری، ۱۳۵۵ش، ۱/ل؛ سرشماری، ۱۳۶۵ش، ۱۹). آخرین برآورد در ۱۳۷۳ش، جمعیت الشتر را ۰۷۹،۲۳نفر (۵۲۳،۳خانوار) با بعد خانوار بیش از ۶ نفر نشان می‌دهد (آمارنامه، ۱۳۷۳ش،

تاریخ

برخی خاورشناسان سرزمین کهن الشتر را همان «نسا» دانسته‌اند که داریوش در کتیبة بیستون از آن یاد کرده است، ولی پورداود در این نظریه تردید کرده است، زیرا نسای یاد شده متعلق به دورة ماد، و از مکانهای مهم پرورش اسب بوده است (ص ۲۸۸-۲۹۰). آثاری چون سفالهای منقوش و اشیاء برنزی که در دشت الشتر کشف شده‌اند، نشانة آبادانی این سرزمین در دوره‌های کهن است (استاین، ۲۹۱ -۲۷۷؛ گدار، ۲۵، ۲۶؛ واندنبرگ، ۹۵). حمدالله مستوفی به وجود آتشکدة اروخش (یا اردخش، اردحش، اروحش) که قبلاً در آنجا وجود داشته، اشاره کرده است (ص ۱۰۷). اصطخری به موقعیت مکانی الشتر اشاره کرده، و آنجا را از شهرهای جبال دانسته که در ۱۰ فرسخی نهاوند و ۱۲ فرسخی شاپورخواست بوده است (ص ۱۹۷). ابن حوقل الشتر را در میان راه ری به شاپورخواست نوشته است (۲/۳۵۸ . در حدود سدة ۶ق، الشتر از تختگاههای برسقیان بوده است (ظهیرالدین، ۵۶؛ راوندی، ۲۲۹). در نیمة نخست همان سده در الشتر، گروهی از امیران با برسق‌ِ الشتر بر ضد مسعود بن ملکشاه سلجوقی هم عهد شدند. سلطان پس از آگاهی به الشتر رفت و امیران از کردة خویش پشیمان شدند و سلطان نیز از گناه آنان درگذشت (همانجا)، اما طغرل پس از شکست از برادرش مسعود هنگام فرار به سوی خوزستان، وزیر خویش خواجه قوام الدین درگزینی را در الشتر به دار آویخت (ظهیرالدین، ۵۵). در دورة صفویه حکومت الشتر به امیران کرد سپرده شد (اسکندربیک، ۱۴۱). در اواخر سدة ۱۳ش، دژ استواری که قلعة مظفری نام گرفت، در خاور الشتر، توسط مهری خان امیرالعشایر و مهرعلی خان امیر منظم ساخته شد (فرهنگ جغرافیایی ایران، ۶/۲۱). مدتی مهرعلی خان در این قلعه حکمرانی کرد و موجبات ناامنی در شمال لرستان را فراهم آورد، ولی سرانجام توسط حاکم نظامی لرستان دستگیر و اعدام شد (استارک، ۲۱، ۲۲). می‌توان گفت که این ناامنیها مانع آبادانی الشتر در سده‌های اخیر بوده است (ظل السلطان، ۶۰۸؛ استارک، ۲۲). این آبادی مدتی به نام قلعة مظفری و مرکز دهستان الشتر شناخته می‌شد (فرهنگ جغرافیایی ایران، همانجا؛ اسامی...، ۲۷۶، ۲۷۸؛ گزارش...، ۱۰). همچنین در آغاز سدة حاضر به این نواحی «سلسله» نیز گفته می‌شده است و ییلاق برخی ایلات و طوایف لک مانند یوسف‌وند و حسن‌وند و کولی‌وند بوده که بیشتر آنها در ۱۳۱۲ش تخته‌قاپو شدند (کریمی، ۱۶۰؛ رزم آرا، ۹۶، ۹۷، ۱۰۷، ۱۱۲.

زبان

ساکنان الشتر از طوایف لک به زبان لکی مکالمه می‌کنند. قوم لک یکی از اقوام ایرانی ساکن در منطقه غرب ایران هستند و به عبارتی جزو زاگرس‌نشینان به حساب می‌آیند[۱]. زبان لکی از زبان‌های ایرانی شاخه شمال غربی است [۴][۵][۶][۷][۸][۹][۱۰][۱۱][۱۲] حدود یک‌ونیم میلیون نفر شامل یک میلیون نفر با زبان مادری (۲۰۰۲) به این زبان سخن می‌گویند.[۱۳]. طوایف قلایی،سوری و امیر شهرستان الشتر نیز به زبان لری فیلی تکلم میکنند.

نام‌شناسی

نام آن بصورت لیشتر، لاشتر، الاشتر و اشتر در کتابهای قدیمی ضبط شده‌است. نام دیگر این شهر قلعه مظفری بوده‌است. الشتر مرکز منطقهٔ سلسله می‌باشد. سلسله شخصی بوده‌است که دارای سه فرزند به نام‌های حسن (جد حسنوندها) و یوسف (جد یوسفوندها) و کُلی (که لکی قُلی) است (جد کولیوندها) بوده‌است. در حال حاضر جز حسنوندها که در همان سلسله پراکنده هستند قسمت اعظمی از کولیوندها و یوسف‌وندها به شهرهای کنگاور، هرسین، دره‌شهر، کرج، کلاردشت و رودهن مهاجرت کرده‌اند. اَلَشْتَر، شهری از شهرستان سلسله در استان لرستان. نام الشتر در مآخذ اسلامی به صورتهای لاشتر (اصطخری، ۱۹۷؛ ابن حوقل، ۲/۳۵۸، ۳۶۰)، لیشتر (حدود العالم، ۴۰۷؛ ابن اثیر، ۱۰/۳۹۸؛ راوندی، ۲۰۹، ۲۲۹) و اشتر (ظهیرالدین، ۵۵) آمده است. یاقوت آن را به دو گونة اشتر و لاشتر آورده، ولی تلفظ محلی آنجا را لیشتر دانسته است (۱/۲۷۶، ۳۴۱). وجه اشتقاق آن را، برخی با کلمة ایشتار (عشتر) ممکن دانسته‌اند (باستانی، ۲۸۶-۲۸۷)، ولی مبنای علمی برای این گفته وجود ندارد.

مردم‌شناسی

الشتر را بایستی یکی از مناطق مهم ناحیه‌ای دانست که بطور غیر رسمی به لکستان معروف است. ساکنان این منطقه را لکها تشکیل می‌دهند. این منطقه دارای بزرگانی در شعر و ادب بوده‌است که بیشتر به زبان لکی شعر می‌سروده‌اند همچون ملا حقعلی (عارف و شاعر تاریخی شهر) از طایفه سیاهپوش و ملاپریشان، ملا منوچهر، و....

ساکنان الشتر از طوایف لک هستند. ساختار اجتماعی این شهر به صورت قومی-قبیله‌ای می‌باشد. طایفه یوسفوندوکولیوند و حسنوند وهمچنین طایفه‌های اقماری امیر (این طایفه اصالتاً الشتری نبوده وبه گویش لری صحبت می‌کنند و جزء طوایف لک محسوب نمی‌شوند و هدف از ذکر نام آنها فقط اطلاع از وجودشان در شهر الشتر می‌باشد) و سیاهپوش ساکن این شهر می‌باشند. منطقه الشتر به خاطر طبیعت بکرش همیشه مورد توجه قرار می‌گرفته‌است بگونه‌ای که محل تفرج پادشاهان و امرا بوده‌است. کهمان این یادگار تاریخ گواه ان است این منطقه دارای درختان سر به فلک کشیدهٔ گردوست که قدمت انها به زمان ساسانی برمی‌گردد و از نظر تقسیم بندی جزء املاک تحت تملک طایفه یوسفوند می‌باشد. خاندان پهلوی عمارت‌هایی برای تفریح و تفرج در این شهر ساختند که در حال حاضر این اماکن در اختیار سپاه پاسداران می‌باشد.(از کهمان در برخی منابع با نام (کی امان که به معنی امانگاه کی یعنی شاه) یاد شده‌است).

گردشگری

آثار تاریخی: قلعه مظفری، پل کاکارضا، پل هنام، تپه گریران، سراب چناره. الشتر یکی از زیباترین شهرهای لرستان از نظر مناظر طبیعی می‌باشد. از جمله مناطق طبیعی آن می‌توان به سراب کهمان، سراب زز، کوههای مهاو و گرین، چشمه گولم کاو وسراب پرسک و... اشاره کرد. آثار بر جای مانده در نزدیکی الشتر اینهاست: پلی بزرگ منسوب به ابوالنجم بدربن حسنویه (حک ۳۶۹- ۴۰۵ق) و نیز گورهای متعدد منسوب به خاندان برسقیان (گلزاری، ۱/۲۲۶؛ ایزدپناه، ۱/۵۸)

راههای ارتباطی

شهر الشتر باجاده فرعی آسفالته به طول حدود ۱۵ کیلومتر از دو سمت شمال و جنوب به راه اصلی خرم آباد به کرمانشاه متصل می‌شود. همچنین با جاده‌ای از سمت شرق به راه اصلی بروجرد-خرم آباد وصل می‌شود. از سمت غرب نیز به بخش فیروزآباد و از آنجا به نورآباد و دیگر مناطق لک نشین مرتبط است. روستاهای مومن اباد_دره تنگ، دهرحم (ده رحیم)، امیر، هنام، تملیه، هنی (هندی)، سیاهپوش و جوانمرد از روستاهای مشهور این دیار می‌باشد. الشتر در ۴۸ و ۱۵ طول شرقی و ۳۳ و ۵۱ عرض شمالی، و در ارتفاع ۶۰۰،۱متری از سطح دریا قرار گرفته است. این شهر در ۴۸ کیلومتری شمال خرم آباد (مرکز استان) و ۱۱ کیلومتری راه خرم‌آباد به نورآباد واقع شده که ادامة این راه پس از عبور از هرسین، به کرمانشاه منتهی می‌شود (فرهنگ جغرافیایی آبادیها، ۳۴؛ نقشة راهها). شهر الشتر در دشتی به همین نام قرار گرفته است و کوههای گرین و خرگوشناب از رشته کوههای زاگرس میانی از دو سوی شمال و خاور آن را در برگرفته‌اند. همچنین کوه بازگیران، نثار پهن و سیاهدل در فاصلة کمتری در شمال خاوری، خاور و جنوب خاوری آن قرار دارند (فرهنگ جغرافیایی آبادیها، ۳۳؛ نقشة عملیات). آب و هوای این ناحیه از لرستان، معتدل و نیمه خشک است و حداکثر دمای آن در تابستان به ۳۹ و حداقل آن در زمستان به ۷- سانتی‌گراد می‌رسد. رودهای فصلی متعددی از ارتفاعات شمالی و خاوری به سوی دشت الشتر جاری است که از میان آنها تنها مسیر رودخانة فصلی کَهمان از مرکز بخش می‌گذرد (فرهنگ جغرافیایی آبادیها، ۳۳-۳۴). دامنه‌های شمالی کوه گرین، سرچشمة آبهای جاری به سوی نهاوند است (نقشة عملیات). بنابر افسانه‌ای کهن، این سرچشمه (کوهها) طلسمی داشته (در متن: دو طلسم) به نقش گاو ماهی بر تودة برف و یخ که گویا حامی و نگهبان آن بوده است (یاقوت، ۱/۲۷۶، به نقل از ابن فقیه)

منبع:

گوگولی مگولی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

1396/05/16 08:38 بعد از ظهر
I've been surfing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
It's pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers
made good content as you did, the web will be a lot more
useful than ever before.
1396/05/13 06:05 بعد از ظهر
Hey! I just wanted to ask if you ever have any issues
with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several
weeks of hard work due to no back up. Do you have any methods to protect against
hackers?
1396/04/28 09:17 بعد از ظهر
Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess I'll just sum it up what I submitted and
say, I'm thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I'm still new to everything.
Do you have any suggestions for novice blog writers?
I'd genuinely appreciate it.
1396/02/20 08:05 بعد از ظهر
I drop a leave a response each time I like a article on a site or
I have something to add to the discussion. It's caused by the fire
communicated in the article I browsed. And after this
article انجمن اسلامی شهرستان سلسله
- الشتر. I was actually moved enough to drop a comment
;-) I do have a couple of questions for you if you don't mind.
Could it be only me or does it look like some of these remarks come across like left by brain dead
individuals? :-P And, if you are writing on other sites, I'd like to
follow everything fresh you have to post.

Could you list all of all your community pages like your linkedin profile, Facebook page or twitter feed?
1396/01/24 12:50 قبل از ظهر
I quite like reading an article that will make men and women think.

Also, thank you for allowing for me to comment!
1396/01/22 02:38 قبل از ظهر
I was recommended this website by my cousin. I'm not positive whether or not
this post is written by way of him as nobody else understand such certain approximately my trouble.
You're amazing! Thanks!
1396/01/19 02:59 بعد از ظهر
My brother recommended I would possibly like this blog. He was once
totally right. This publish truly made my day. You can not consider just how much
time I had spent for this info! Thank you!
1396/01/13 07:46 بعد از ظهر
It's remarkable to go to see this web page and reading the views of all mates about this article, while I
am also zealous of getting familiarity.
1392/12/5 08:25 بعد از ظهر
ba tashakor az aghai haghnazari.moafagh bashid.by
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


وب کد دست ساز انجمن اسلامی طباطبایی
ما نظارت :
حاج احسان حق نظری

مدیر وبلاگ : مسئول طباطبایی طباطبایی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر

انجمن اسلامی الشتر
کلیه حقوق این وبلاگ برای انجمن اسلامی شهرستان سلسله محفوظ است